สิงคโปร์เกาะที่เล็กที่สุดในเอเชีย

สิงคโปร์เกาะที่เล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      สิงคโปร์ Singapore หรือที่มีชื่อเต็มๆอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นเกาะหนึ่งที่เล็กมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิงคโปร์เกาะที่เล็กที่สุดในเอเชีย ซึ่งทางสภาพภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์นั้นก็มีแค่ 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน เพราะประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นเกาะที่รายล้อมไปด้วยทะเลทั้งหมดจึงทำให้มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีฝน ฤดูร้อนของสิงคโปร์จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนตุลาคม

ส่วนฤดูในจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวๆข้ามประเทศนี้ไปได้เลย แต่เดี๋ยวก่อน ถึงแม้สิงคโปร์จะไม่มีอากาศหนาวแต่ก็ใช่ว่าอย่างอื่นจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้นะ เพราะประเทศสิงคโปร์ก็ยังมีข้อดีอีกมากมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากไปสัมผัส

ไม่ส่าจะเป็นบ้านเมืองของเค้าที่สะอาดมากเพราะทางรัฐบาลของสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางคมนาคม ถนน สิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือใครที่สนใจจะไปเรียนต่อ หรือส่งลูกส่งหลานไปเรียนก็น่าสนใจเพราะประเทศสิงคโปร์มีหลากหลายภาษามาก

ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู หรือภาษาทมิฬ และอีกทั้งประเทศนี้ด้านการศึกษาก็ถือว่าติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกัน

      หากใครที่ไปสิงคโปร์ต้องไม่พลาดกับการได้ไปเดินเที่ยวเล่นช้อปปิ้งแถวถนนออชาร์ด ถนนออชาร์ดเส้นนี้มีระยางทางยาวร่วมประมาณ 2 กิโลเมตรได้ ซึ่งถนนออชาร์เส้นนี้อัดแน่นจัดเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่างๆมากมาย ต่อให้อยู่สัก 1 อาทิตย์ก็ยังไม่น่าจะเดินเก็บหมด ถนนออชาร์ด (Orchard) ได้ชื่อจาก จันทน์เทศ เครื่องเทศหอมที่เคยนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในบริเวณนี้

โดยเมื่อกลางปี ค.ศ.1800 รัฐบาลได้ตัดถนนผ่าน ส่งผลให้ผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยมีบางส่วนเป็นสุสานคนจีน เช่น ที่ดินบริเวณ mandarin orchard และ ngee ann city ในปัจจุบัน จน 50 ปีต่อมา ถนนของสองข้างทางได้แปรสภาพเปลี่ยนไปตามกาลเวลามาเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอล์ที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้

เสี้ยวหนึ่งในหน้าประวิตศาสตร์ของถนนอาชาร์ดยังได้มีการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้ซื้อผืนดินส่วนหนึ่งของออชาร์ดที่รู้จักกันในนาม Hurricane House ปัจจุบันเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสิงคโปร์ (ที่ตั้งสถานทูต 370 Orchard road) 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย   sexybaccarat