Tag: บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์อบายมุข

Posted on December 22, 2016  in การพนัน, กีฬา, ความรู้ทั่วไป, ความสวย-ความงาม, สุขภาพประจำวัน

สวัสดีทุกคนพบกับผมเหมือนเคย ถ้าเอ่ยถึงอบายมุขทุกท่านก็ทราบกันดีถึงหลักพระศาสนาที่ว่า อบายมุขเป็นแนวทางแห่งความชิบหายทางแห่งความเสื่อม ซึ่งถ้าคนใดหมกหมุ่นในอบายมุขนั้นจะมีความหายนะไม่พบกับความสำราญแต่เมื่อหลักศาสนาได้บอกมาไว้ดังนี้แต่ทำไมถึงวัดมีการพนันเล่นกันในวัดวา ผมได้ฟังพระพะยอม ท่านได้เทศเรื่องการเสี่ยงโชควัดของท่านจะไม่เน้นมีงานหรือการพนันข้างในวัด ท่านได้เทศไว้ว่า ปล่อยให้วัดมันล้างดีกว่าให้ข้างวัดมันเลวร้าย ในเมื่อวัดเป็นสอนธรรมเจริญภาวนาแต่วัดกลับทำให้เกิดอบายมุข เช่น ยิ่งเป้า เล่นบิงโก ช้อนปลา บาคาร่าออนไลน์ เป็นต้นถึงแม้ว่าวัดจะใหญ่โตโอ่อา โบสถ์งดงามแต่ภายขอบเขตรอบวัดกลับจิตใจต่ำช้าหลงใหลในอบายมุข ซึ่งตามที่จริงวัดต้องเป็นที่ชี้แจงทางสว่างมิใช่สนับสนุนถึงแม้ว่าการล่ะเล่นเช่นนั้นจะเป็นแค่อบายมุขอ่อนๆแต่มันก็คือ อบายมุขที่จะอบรมให้กับผู้เยาว์แม้มันจะนิดหน่อยแต่เด็กตอนนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเข้าอาจจะไปเล่นอบายมุขที่ร้ายแรงกว่านั้นก็เป็นได้เมื่อขอบเขตรอบวัดเกิดหลงอบายมุขเขาก็จะไม่ใส่ใจทะนุบำรุงศาสนาอารมณ์ทางใจคนก็ต่ำไปอบายมุขเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ มันเป็นที่น่ารังเกียจใครๆก็ไม่ชอบขึ้นชื่อว่าเป็นเดิมพันเป็นทาสของอบายมุขใครที่พบปะทั้งเพื่อนฝูงครอบครัวเค้าไม่อยากจะคบค้าสมาคมเพราะกลัวว่าผีท้าพนันจะเข้ามาสิงสู่ภายในใจของเขาด้วย

ทั้งนี้การพนันอบายมุขเป็นสิ่งที่เสื่อมทรามเป็นที่เลวร้ายดังที่พุทธองค์ทรงอบรมสั่งสอนและกำหนดไว้ศีล 5 ให้ทุกคนควรทำตามอย่างเพื่อความสุขความเจริญที่แน่นอนขอบพระคุณที่อ่านครับ

,

[Top]