วัดยานนาวา วัดสวยที่อยู่คู่คนไทย 

         วัดยานนาวาเป็นวัดที่มีการสร้างมาเก่าแก่ว่ากันว่าประวัติศาสตร์ของวัดยานนาวานั้นเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวแต่เดินวัดแห่งนี้นั้นไม่ได้มีการเรียกขานกันว่าวัดยานนาวาซึ่งชื่อเดิมที่แท้จริงนั้นถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่าวัดคอควายด้วยวัดแห่งนี้จะอยู่บนถนนเจริญกรุงและพื้นที่ด้านข้างของตัววัดนั้นจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเวลานับถอยเที่ยวหรือคนที่ต้องการทำบุญนั้นสามารถเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ

       สำหรับวัดแห่งนี้นั้นจัดว่าเป็นวัดอารามหลวง 1 ซึ่งถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรีแล้ววัดแห่งนี้มีความงดงามและมีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนกับวัดอื่นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัววัดและทำให้ประชาชนพากันมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดนั้นก็คือสำเภายานนาวาและที่สำคัญที่วัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

        สำหรับประวัติความเป็นมาระบุว่าถึงและวัดแห่งนี้จะมีการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็จริงแต่ภายหลังมาที่มีการเปลี่ยนราชธานีมาเป็นกรุงธนบุรีนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่รวมถึงการสร้างอุโบสถใหม่ซึ่งจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างนั้นก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 หลังจากนั้นเมื่อกาลเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดยานนาวานั้นก็เริ่มทรุดโทรมลงตามกาลเวลาจนรัชกาลที่ 3 จึงได้มีการสั่งให้ช่างเข้ามาบูรณะซ่อมแซมทุกอย่างภายในวัด

        นอกจากนี้ยังมีการสั่งให้ช่างทำการสร้างสถูปและสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์เอาไว้ภายในวัดเพื่อให้ชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาได้มากราบไหว้อีกด้วย  สำหรับจุดเด่นของวัดยานนาวานั่นก็คือที่วัดแห่งนี้จะมีประติมากรรมและภาพจิตรกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก

เรียกว่าเป็นกิจกรรมชั้นยอดเลยก็ว่าได้  ภายในวัดนั้นยังมีห้องที่จะแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยมีการสร้างรูปปั้นของพระกัณหาชาลีและพระเวสสันดรซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเอง

            อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดยานนาวานั้นจะเห็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ของวัดอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว 3 ปรางซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดยานนาวาแห่งนี้นั้น

งดงามเป็นอย่างมากเพราะออกแบบมาจากหยกขาวนอกจากนี้ยังมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง 3 องค์ด้วยกันองค์แต่ละองค์นั้นก็จะมีบางที่แตกต่างกันไปโดยจะมีความสันติรวมถึงฟังปัญญาและความเมตตา  

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย